• FORMÅL      
      ØKONOMISTYRING I KVALITETSFUNKTIONEN TILSIGTER   >> ØKONOMISTYRING 
    AT GIVE DELTAGERNE DE NØDVENDIGE REDSKABER TIL    >> KVALITETSØKONOMI 
    AT FORSTÅ HVORDAN ET MODERNE ØKONOMISTYRINGS
    SYSTEM FUNGERER OG HVILKE KRAV MAN MÅ STILLE    >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
    TIL DE DATA OG INFORMATIONER DER GENERERES FRA   >> STED: NYBORG STRAND
    DETTE SYSTEM.  ANVENDELSEN AF ØKONOMISKE   >> VARIGHED: 2 X 3 DAGE
    INFORMATIONER I KVALITETSSAMMENHÆNG ER I FOKUS   >> PRIS : DKK 21.900,- EXCL. MOMS
         
   • KURSUS INDHOLD 
      PÅ KURSET GIVES DER ET OVERBLIK OVER DE
    ELEMENTER ET ØKONOMISTYRINGSSYSTEM KAN
    TILBYDE KVALITETSFUNKTIONEN NÅR VI TALER OM 
    ØKONOMISKE INFORMATIONER, HERUNDER :
    
   >> OPGØRELSE AF KVALITETSOMKOSTINGERNE 
   >> ANALYSE AF KVALITETSOMKOSTNINGER  MODULER
   >> ØKONOMISKE PRÆSTATIONSMÅL INDENFOR KVALITET   
   >> BUDGETTER OG BUDGETTERINGSPROCES   
   >> KVALITETSØKONOMI I KUNDEFUNKTIONEN 
     >> ØKONOMISK OPFØLGNING OG KONTROL      
     >> ANVENDELSE AF TQC/TQM MODELLER     
     >> KOMMUNIKATION AF KVALITETSØKONOMI     
     >> PROJEKTØKONOMISTYRING     
     >> 7 SIGMA OG KVALITETSØKONOMI    
     >> ØKONOMISYSTEMETS MULIGHEDER     
     >> MENNESKELIG ADFÆRD OG KVALITETSØKONOMI     
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
      KURSET INDEHOLDER EN BLANDING AF ALMINDELIGE
    FORELÆSNINGER, INDIVIDUELLE OPGAVER OG
    GRUPPE OPGAVER. DER ARBEJDES IKKE MED ØS
    SOFTWARE PÅ KURSET, MEN EKSEMPLER GIVES LØBENDE METODER
    TIL KURSET ANVENDES LÆREBØGER SOM DET  
    FORUDSÆTTES DELTAGERNE HAR ANSKAFFET SIG. 
 
    KURSET AFSLUTTES MED EN "EKSAMEN", HVOR DEN  
    ENKELTE FÅR LEJLIGHED TIL AT TESTE SIN VIDEN    
    OM ØKONOMIENS ROLLE I KVALITETSFUNKTIONEN
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
        DER ER ET KRAV OM EN VIS INDSIGT I BASALE     
      KVALITETS FORHOLD, SÅ SOM STANDARDER,    
      KVALITETSFILOSOFIER MV. DET KRÆVES IKKE AT MAN    
      HAR AEBEJDET MED ØKONOMISTYRING KOMPETENCEKRAV  
       
      SVÆRHEDSGRADEN AF DETTE KURSUS ER I     
      FØRSTE RÆKKE KNYTTET TIL DEN KOMPRIMEREDE     
      GENNEMGANG, HVOR FORSTÅELSEN AFHÆNGER AF     
      DEN ENKELTES INDSTILLING TIL LÆRING
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 4 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD  KURSUSFACILITETER  
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)     
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, EKSAMEN  
         
         
     
  COUNT-it ::FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO:: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
     OP  Δ