• FORMÅL      
     KURSET HAR TIL FORMÅL AT SÆTTE DELTAGERNE I STAND    >> ANDRE KURSER 
   TIL AT FORSTÅ ÅRSREGNSKABET INDHOLD OG DE    >> ÅRSREGNSKABER 
   VÆSENTLIGSTE BESTEMMELSER ÅRSRGENSKABET ER 
   UNDERLAGT, HERUNDER DE INTERNATIONALE REGNSKABS-   >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
   STANDARDER. EFTER KURSET VIL DELTAGERNE VÆRE I    >> STED: NYBORG STRAND 
   STAND TIL AT FORETAGE ANALYSER, INDGÅ I DISKUSSIONER    >> VARIGHED: 3 x 3 DAGE
      OG KOMMUNIKERE OM ÅRSREGNSKABET. MAN VIL        A. 01. - 03. OKT. 2014   
     SAMTIDIG VÆRE I STAND TIL AT SE DE MULIGHEDER DER        B. 05. - 07. NOV. 2014  
     GIVES FOR AT PÅVIRKE RESULTATOPGØRESENS POSTER        C. 03. - 05. DEC. 2014   
    OG BALANCE, NOTER MV.       >> PRIS : DKK 24.900,- EXCL. MOMS
       >> TILMELD DIG HER...  
   • KURSUS INDHOLD 
     KURSET I "ÅRSREGNSKABER" BESKÆFTIGER SIG MED
   REGLER OG BESTEMMELSER OG DE VALGMULIGHEDER 
   DER GIVES FOR AFLÆGGELSE AF ÅRSREGNSKABER, BL.A: 
   
   >> ÅRSREGNSKABSLOVEN OG TILHØRENDE BESTEMMELSER 
   >> DE INTERNATIONALE REGNSKABSSTANDARDER 
     >> ÅRSREGNSKABETS DELE
   >> VÆRDIFASTSÆTTELSER  MODULER
   >> INDREGNINGSKRITERIER   
   >> REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF IMMATERIELLE 
          AKTIVER     
   >> BEHANDLING AF MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 
     >> OM FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER    
     >> OMSÆTNINGSAKTIVER    
     >> GÆLDSPOSTER PÅ OG UDENFOR BALANCEN     
     >> EGENKAPITALENS REGNSKABSMÆSSIGE BEHANDLING     
     >> NOTER OG SUPPLERENDE OPLYSNINGER M.V.     
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
     KURSET FOREGÅR  SOM EN BLANDING MELLEM
   FORELÆSNINGER OG ØVELSER.
 
   PÅ KURSET VIL DELTAGERNE SKULLE ARBEJDE MED
     EN PRAKTISK CASE MHT REGNSKABSMÆSSIGE
   PROBLEMSTILLINGER OG SAMTIDIG LØSE DIVERSE METODER
   MINDRE PRAKTISKE OPGAVER. 
   HERUDOVER VIL MAN MED UDGANGSPUNKT I EGEN    
   VIRKSOMHED SKULLE UDARBEJDE EN RAPPORT DER  
   BEHANDLER EN RELEVANT REGNSKABSPROBLEMSTILLING. 
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
       DET FORUDSÆTTES AT DELTAGERNE SOM MIN. HAR BASALE    
     KVALIFIKATIONER INDENFOR REGNSKAB/RAPPORTERING    
   OG AT MAN HAR EN VIS FLAIR FOR TALBEHANDLING OG 
     EVNE TIL AT TÆNKE ANALYTISK.     
       
     DET MÅ SAMTIDIG TILSTRÆBES AT ALLE DELTAGERE KAN  KOMPETENCEKRAV  
     ETABLERE EN AFTALE MED EGEN VIRKSOMHED OM ADGANG     
     TIL INFORMATIONER VEDR. EN SPECIFIK (SELVVALGT)     
     REGNSKABSMÆSSIG PROBLEMSTILLING. 
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 6 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD  KURSUSFACILITETER  
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)     
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, OPGAVEGENNEMGANG  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO :: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
     OP  Δ