• FORMÅL      
     KURSET "REGNSKABSANALYSER " VIL GIVE DELTAGERNE   >> ANDRE KURSER 
   EN SOLID VIDEN OM I HVILKE SAMMENHÆNGE EN SÅDAN     >> REGNSKABSANALYSE 
   ANALYSE KAN ANVENDES, ANALYSENS DATAGRUNDLAG 
   OG DE FORSKELLIGE METODER DER ANVENDES TIL AT    >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
   ANALYSERE PRIMÆRT ØKONOMISKE INFORMATIONER.   >> STED: NYBORG STRAND 
   GENNEM "REGNSKABSANALYSER" BLIVER DELTAGERNE    >> VARIGHED: 2 DAGE
   I STAND TIL AT FORETAGE SÅDANNE ANALYSER    >> PRIS : DKK 6.900,- EXCL. MOMS
         
   • KURSUS INDHOLD 
     KURSET I REGNSKABSANALYSER FOKUSERER PÅ 
   FØLGENDE ELEMENTER: 
 
   >> REGNSKABSANALYSENS FORMÅL/BEGRÆNSNINGER 
   >> SIKRING AF DATAGRUNDLAGETS KVALITET 
   >> DATAGRUNDLAGETS KILDER 
   >> OPBYGNING AF ANALYSESTRUKTURER 
   >> DU PONT PYRAMIDE OG TRADITIONELLE VÆRKTØJER   
   >> ANALYSE AF INDTJENINGEN MODULER
   >> ANALYSE AF OMKOSTNINGER OG - STRUKTUR
     >> ANALYSER AF LIKVIDITETEN    
   >> ANALYSER AF SOLIDITET/LEVERAGE MV.
     >> INDDRAGELSE AF RISIKO I ANALYSEN    
     >> INDDRAGELSE AF STATISTISKE REDSKABER    
     >> INDDRAGELSE AF IKKE-ØKONOMISKE FAKTORER     
     >> ANALYSESOFTWARE MV.    
     >> RAPPORTERING & KVALITETSSIKRING    
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
     KURSET VIL FOREGÅ SOM EN MIKS AF FORELÆSNINGER, 
   ØVELSER OG OPGAVER. DER BENYTTES LÆREBØGER 
   SOM DET FORUDSÆTTES DELTAGERNE ANSKAFFER SIG 
   PÅ FORHÅND. 
 
   I FORBINDELSE MED KURSET VIL DELTAGERNE SKULLE  METODER
   UDARBEJDE TO SELVSTÆNDIGE REGNSKABSANALYSER  
   DELS PÅ EN EKSTERN VIRKSOMHED, DELS PÅ EGEN    
   VIRKSOMHED. DENNE RAPPORT VIL HEREFTER BLIVE   
   GENSTAND FOR DISKUSSION OG VURDERING PÅ KURSET. 
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
       DET FORUDSÆTTES AT DELTAGERNE HAR EN VIS VIDEN    
     OM GRUNDLÆGGENDE REGNSKABSFORHOLD DVS     
   SAMMENHÆNGE MELLEM BALANCE OG RESULTAT  KOMPETENCEKRAV
     OG HAR EN VIS "FLAIR" FOR TALBEHANDLING.    
       
     DET FORUDSÆTTES OGSÅ AT DELTAGERNE HAR ADGANG     
     TIL AT FORETAGE EN REGNSKABSANALYSE PÅ EGEN     
     VIRKSOMHED.     
   
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 1 DAGS OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD  KURSUSFACILITETER  
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)     
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, OPGAVEGENNEMGANG  
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO ::(+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
     OP  Δ