• FORMÅL      
      DETTE KURSUS GIVER DIG GRUNDLAGET FOR AT    >> BASISKURSER 
    FORSTÅ DET DOBBELTE BOGHOLDERI. PÅ KURSET   >> REGISTRERING 
    GENNEMGÅS PRINCIPPERNE BAG BOGFØRING AF 
    AKTIVER OG PASSIVER SAMT UDGIFTER OG    >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
    INDTÆGTER MED PRAKTISKE ØVELSER DER VISER   >> STED: NYBORG STRAND
    KONTERING AF EN RÆKKE POSTER I REGNSKABET   >> VARIGHED: 2 X 3 DAGE
    OG TILKOBELDE INFORMATIONER   >> PRIS : DKK 21.900,- EXCL. MOMS
         
   • KURSUS INDHOLD 
      KURSET INDEHOLDER EN RÆKKE GRUNDMODULER 
    SOM GIVER EN STIGENDE GRAD AF INDSIGT I ET
    BOGHOLDERIS FUNKTIONER. DER SES BL.A. PÅ: 
 
     >> KONTORAMMER OG -PLANER 
     >> REGNSKABSPRINCIPPER
     >> LOVGIVNINGENS BESTEMMELSER 
     >> DEBITORER OG KREDITORER   GRUNDMODULER 
     >> VARELAGRE   
     >> BEHANDLING AF FINANSIELLE AKTIVER
       >> BEHANDLINGEN AF IGANGVÆRENDE PROJEKTER    
       >> BEHANDLING AF MATERIELLE OG IMMATERIELLE     
            AKTIVER     
       >> BEHANDLING AF GÆLDSPOSTER     
       >> EGENKAPITALEN M.M.    
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
      KURSET INDEHOLDER EN BLANDING AF ALMINDELIGE
    FORELÆSNINGER, INDIVIDUELLE OPGAVER OG
    GRUPPE OPGAVER. PÅ KURSET ANVENDES ET IT
    BASERET REGISTRERINGSSYSTEM LIGESOM DER 
    TIL KURSET ANVENDES LÆREBØGER SOM DET   MATERIALER
    FORUDSÆTTES DELTAGERNE HAR ANSKAFFET SIG. 
 
    KURSET AFSLUTTES MED EN "EKSAMEN", HVOR DEN  
    ENKELTE FÅR LEJLIGHED TIL AT TESTE SIN VIDEN    
    OM KONTERING AF SPECIFIKKE BEGIVENHEDER. 
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
        DER ER IKKE NOGET KRAV OM SPECIFIKKE     
      KOMPETENCER KNYTTET TIL DETTE KURSUS.     
      DET FORUDSÆTTES AT DELTAGERNE HAR TID TIL     
      AT ARBEJDE SELVSTÆNDIGT MED PROBLEMERNE.  KOMPETENCEKRAV  
       
      SVÆRHEDSGRADEN AF DETTE KURSUS ER I     
      FØRSTE RÆKKE KNYTTET TIL FORSTÅELSEN AF     
      DET DOBBELTE BOGHOLDERI OG DE BAGVED     
      LIGGENDE PRINCIPPER 
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 4 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD     
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)  KURSUSFACILITETER  
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER/EKSAMEN  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO :: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
     OP  Δ