• FORMÅL      
      AT FORSTÅ EN VIRKSOMHEDS ØKONOMISTYRINGS    >> BASISKURSER 
    SYSTEM ER AFGØRENDE FOR OM MAN OGSÅ FORSTÅR   >> LÆR ØKONOMISTYRING 
    AT BRUGE DE MULIGHEDER SYSTEMET RUMMER FOR
    PLANLÆGNING, ANALYSE OG KONTROL AF ØKONOMISKE   >> KURSUSLEDELSE : LARS VEDSØ 
    AKTIVITETER. DETTE KURSUS INTRODUCERER DIG TIL   >> STED: NYBORG STRAND
    ØKONOMISTYRINGENS IDEER OG VÆRKTØJER - FRA   >> VARIGHED: 4 X 3 DAGE
      STYRING I DEN MINDRE VIRKSOMHED TIL KONCERNER.        A. 14. - 16. maj 2014   
      DU VIL BLIVE INTRODUCERET TIL ØKONOMISTYRINGENS         B. 18. - 20. juni 2014   
      BEGREBER, DENS TEORIER OG METODER OG         C. 13. - 15. august 2014   
      DU VIL EFTER KURSET VÆRE ISTAND TIL AKTIVT AT TAGE         D. 03. - 05. september 2014   
    DEL I EN DIALOG HVOR ØKONOMI ER I CENTRUM.   >> PRIS : DKK 43.800,- EXCL. MOMS
        >> TILMELD DIG HER...  
   • KURSUS INDHOLD 
      KURSET GIVER GRUNDLAGET FOR AT FORSTÅ DE 
    MULIGHEDER OG DE VIRKEMÅDER ET ØKONOMISTYRINGS-
    SYSTEN INDEHOLDER DVS:
 
     >> INTERNE KONTORAMMER OG -PLANER 
     >> INTERNE REGNSKABSPRINCIPPER
     >> KORTPERIODISKE RESULTATOPGØRELSER  MODULER
     >> PRODUKT- OG PROJEKTKALKULATIONER  
     >> ANVENDELSE AF BUDGETTER  
     >> INTERNE ØKONOMISKE ANALYSER VEDR.
            KUNDER, PRODUKTER, PROJEKTER MV.    
       >> ELEMENTER I ET MODERNE EDB-BASERET    
            ØKONOMISTYRINGSSYSTEM    
       >> KORT-, MELLEM OG LANGPERIODISKE HANDLINGER     
       >> INVESTERING & FINANSIERING M.V.    
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
      KURSET INDEHOLDER EN BLANDING AF ALMINDELIGE
    FORELÆSNINGER, GRUPPEOPGAVER OG CASE
    DISKUSSIONER.
   
    TIL KURSET ANVENDES LÆREBØGER SOM DET   METODER
    FORUDSÆTTES DELTAGERNE HAR ANSKAFFET SIG. 
 
    KURSET AFSLUTTES MED EN "EKSAMEN", HVOR DEN  
    ENKELTE FÅR LEJLIGHED TIL AT TESTE SIN VIDEN    
    OM FORSKELLIGE ØKONOMISTYRINGSEMNER. 
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
        DER ER IKKE NOGET KRAV OM SPECIFIKKE     
      KOMPETENCER KNYTTET TIL DETTE KURSUS.     
      DET FORUDSÆTTES AT DELTAGERNE HAR TID TIL     
      AT ARBEJDE SELVSTÆNDIGT MED PROBLEMERNE.  KOMPETENCEKRAV  
       
      SVÆRHEDSGRADEN AF DETTE KURSUS ER I     
      FØRSTE RÆKKE KNYTTET TIL EVNEN TIL AT HÅNDTERE    
      MANGE ELEMENTER OG SE SAMMENHÆNGE, HERUNDER     
      EVNEN TIL AT TÆNKE "ØKONOMISK"
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 8 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD  KURSUSFACILITETER  
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)     
     >> ALLE MÅLTIDER      
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER/EKSAMEN  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO :: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
      OP  Δ