• FORMÅL      
      DETTE KURSUS GIVER DIG GRUNDLAGET FOR AT    >> BASISKURSER 
    FORSTÅ FORMÅLET MED AT BUDGETTERE OG DE   >> BUDGETTERING 
    METODER DER ANVENDES. BUDGETTERING ER EN
    MÅDE AT ANSKUE EN VIRKSOMHEDS FREMTID PÅ I    >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
    ØKONOMISKE STØRRELSER OG ANVENDELSEN AF   >> STED: NYBORG STRAND
    BUDGETTER ER DERFOR OGSÅ EN DEL AF   >> VARIGHED 2 X 3 DAGE
    VIRKSOMHEDENS STYRINGSGRUNDLAG   >> PRIS : DKK 21.900,- EXCL. MOMS
         
   • KURSUS INDHOLD 
      PÅ KURSET I BUDGETTERING GENNEMGÅES EN
    RÆKKE TEKNIKKER TIL AT INDSAMLE OG VALIDERE
    RELEVANTE BUDGETDATA, SAMT OPSTILLE, 
    KOMMUNIKERE OG DELEGERE BUDGETTER OG ANSVAR:
    
     >> INDTJENINGSBUDGETTER
     >> BALANCE- OG LIKVIDITETSBUDGETTER 
     >> SALGSFORECASTS MODULER
     >> PRODUKTLOGISTIKKEN   
     >> PROJEKTBUDGETTER
       >> LEAN IDEER I BUDGETTERINGEN    
       >> ANVENDELSE AF BUDGETINFORMATION PÅ     
            FLERE FORSKELLIGE NIVEAUER OG SAMMENHÆNGE    
       >> BUDGETKONTROL - FEEDFORWARD/FEEDBACK     
       >> BUDGETBASERET PERFORMANCEVURDERING M.M.    
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
      KURSET INDEHOLDER EN BLANDING AF ALMINDELIGE
    FORELÆSNINGER, INDIVIDUELLE OPGAVER OG
    GRUPPE OPGAVER.
   
    TIL KURSET ANVENDES LÆREBØGER SOM DET   METODER
    FORUDSÆTTES DELTAGERNE HAR ANSKAFFET SIG. 
 
    KURSET AFSLUTTES MED EN "EKSAMEN", HVOR DEN  
    ENKELTE FÅR LEJLIGHED TIL AT TESTE SIN VIDEN    
    OM BUDGETTERINGEN OG DENS VÆRKTØJER. 
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
        DER ER ET KRAV OM EN VIS INDSIGT I BASALE     
      REGNSKABSMÆSSIGE  FORHOLD, SÅ SOM SAMMENHÆNG    
      MELLEM DRIFT.BALANCE OG LIKVIDTET SAMT EN VIS     
      EVNE TIL AT ARBEJDE MED ET TALMATERIALE     
       
      SVÆRHEDSGRADEN AF DETTE KURSUS ER I  KOMPETENCEKRAV  
      FØRSTE RÆKKE KNYTTET TIL FORSTÅELSEN FOR     
      BUDGETTETS VÆRDI SOM STYRINGSINSTRUMENT OG     
      DE BEGRÆNSNINGER DER KNYTTER SIG HERTIL 
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 4 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD     
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)  KURSUSFACILITETER  
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, EKSAMEN  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO :: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
     OP  Δ