• FORMÅL      
      DETTE KURSUS GIVER DIG EN RÆKKE VÆRKTØJER    >> BASISKURSER 
    TIL AT ARBEJDE MED ØKONOMISKE ANALYSER I EN   >> ØKONOMIANALYSE 
    ORGANISATION. FORMÅLET ER DERVED AT SÆTTE DIG 
     I STAND TIL AT FORSTÅ, UDARBEJDE OG ANVENDE   >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
     DISSE ANALYSER I EN RÆKKE SAMMENHÆNGE.    >> STED: NYBORG STRAND
     EFTER KURSET VIL DU SELVSTÆNDIGT KUNNE    >> VARIGHED: 3 X 2 DAGE
     ARBEJDE MED ØKONOMISKE ANALYSER.   >> PRIS : DKK 18.900,- EXCL. MOMS
         
   • KURSUS INDHOLD 
     KURSET INDEHOLDER FLERE FORSKELLIGE 
   VÆRKTØJER OG MODELLER TIL AT ARBEJDE MED 
   ØKONOMISKE DATA, HERUNDER: 
 
   >> DÆKNINGSBIDRAGSANALYSER 
   >> COST-BENEFIT OPGØRELSER 
   >> PROTEFØLJETANKEGANG OG -MODELLER 
   >> METODER I REGNSKABSANALYSEN   
   >> PERFORMANCESYSTENER OG ØKONOMI  MODULER
   >> ØKONOMIMÅL
     >> VURDERING AF INVESTERING/FINANSIERING     
     >> MULTIATTRIBUTMODELLER     
   >> SIMULERING AF DATA 
     >> INDDRAGELSE AF SANDSYNLIGHED I ANALYSER    
     >> ØKONOMISKE SCENARIER    
     >> KOMBINEREDE DATASÆT (MILJØ, KVALITET MV.)    
     >> OPTIMERINGSMODELLER     
     >> AFVIGELSESANALYSER M.V.     
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
      KURSET INDEHOLDER EN BLANDING AF ALMINDELIGE
    FORELÆSNINGER, INDIVIDUELLE OPGAVER OG
    GRUPPE OPGAVER.
   
    TIL KURSET ANVENDES LÆREBØGER SOM DET  
    FORUDSÆTTES DELTAGERNE HAR ANSKAFFET SIG.  METODER
 
    KURSET AFSLUTTES MED EN "EKSAMEN", HVOR DEN  
    ENKELTE FÅR LEJLIGHED TIL AT TESTE SIN VIDEN    
    OM ØKONOMISKE ANALYSER.
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
        DER ER IKKE NOGET KRAV OM SPECIFIKKE     
      KOMPETENCER KNYTTET TIL DETTE KURSUS.     
      DET FORUDSÆTTES AT DELTAGERNE HAR TID TIL     
      AT ARBEJDE SELVSTÆNDIGT MED PROBLEMERNE.     
       
      SVÆRHEDSGRADEN AF DETTE KURSUS ER I  KOMPETENCEKRAV  
      FØRSTE RÆKKE KNYTTET TIL FORSTÅELSEN AF     
      "TAL" OG SAMMENHÆNGE MELLEM DISSE, ALTSÅ     
      EN VIS ANALYTISK SANS 
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 3 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD     
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)  KURSUSFACILITETER  
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, EKSAMEN  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINBRO::(+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
     OP  Δ