• FORMÅL      
     PLANLÆGNING OG BUDGETTERING ER VÆRKTØJER   >> ØKONOMISTYRING 
   DER I DEN ENE ELLER ANDEN FORM ER VIGTIGE  >> PLANER & BUDGETTER 
   REDSKABER TIL AT TRÆFFE BESLUTNINGER, 
   KOORDINERE OG FØLGE OP PÅ VEDTAGNE PLANER.    >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
   DET ER KURSETS FORMÅL AT GIVE DELTAGERNE EN    >> STED: NYBORG STRAND
   VÆRKTØJSKASSE DER SÆTTER DEM I STAND TIL AT    >> VARIGHED: 4 X 3 DAGE
   LEDE OG DELTAGE I DISSE PROCESSER.    >> PRIS : DKK 43.800,- EXCL. MOMS
         
   • KURSUS INDHOLD 
      PÅ KURSET GIVES DER ET OVERBLIK OVER EN
    RÆKKE MODELLER OG KONKRETE VÆRKTØJER TIL AT
    GENNEMFØRE EN BUDGETTERINGS PROCES MED EN 
    TIDSHORISONT PÅ 1-2 ÅR HERUNDER:
    
     >> PLAN- OG BUDGETMODELLER
     >> SALGSBUDGETTERING & FORECASTING MODULER
     >> BUDGETTERING I PRODUKTION & LOGISTIK  
     >> BUDGETTERING I ADMINISTRATIVE FUNKTIONER  
     >> PROJEKTBUDGETTERING
       >> FORKALKULER OG ORDREBUDGETTERING    
       >> BUDGETTERING I KONCERNFORHOLD    
       >> BUDGETTER & PERFORMANCEMÅLINGER    
       >> BUDGETKONTROLLENS VÆRKTØJER     
       >> BUDGETTERING INDEN- OG UDENFOR ØS    
       >> BUDGETTERINGENS ORGANISATION    
       >> BUDGETTERING & ADFÆRD    
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
      KURSET INDEHOLDER EN BLANDING AF ALMINDELIGE
    FORELÆSNINGER, INDIVIDUELLE OPGAVER OG
    GRUPPE OPGAVER. DER ARBEJDES IKKE MED ØS
    SOFTWARE PÅ KURSET, MEN EKSEMPLER GIVES LØBENDE METODER
    PÅ KURSET ANVENDES LÆREBØGER SOM DET  
    FORUDSÆTTES DELTAGERNE HAR ANSKAFFET SIG. 
 
    KURSET AFSLUTTES MED EN "EKSAMEN", HVOR DEN  
    ENKELTE FÅR LEJLIGHED TIL AT TESTE SIN VIDEN    
    OM ØKONOMISTYRINGEN OG DENS VÆRKTØJER. 
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
        DER ER ET KRAV OM EN VIS INDSIGT I BASALE     
      REGNSKABSMÆSSIGE  FORHOLD, SÅ SOM SAMMENHÆNG    
      MELLEM DRIFT.BALANCE OG LIKVIDTET SAMT EN VIS     
      EVNE TIL AT ARBEJDE MED ET TALMATERIALE  KOMPETENCEKRAV  
       
      SVÆRHEDSGRADEN AF DETTE KURSUS ER I     
      FØRSTE RÆKKE KNYTTET TIL DEN KOMPRIMEREDE     
      GENNEMGANG, HVOR FORSTÅELSEN AFHÆNGER AF     
      DEN ENKELTES INDSTILLING TIL LÆRING
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 8 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD  KURSUSFACILITETER  
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)     
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, EKSAMEN  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO ::(+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06 "  
     
         
      OP  Δ