VELKOMMEN       
   COUNT-it ER EN KURSUSVIRKSOMHED MED MERE END 
   25 ÅRS ERFARING I  UDVIKLING, FORMIDLING OG
   FORSKNING INDENFOR ØKONOMISTYRING OG
   BESLÆGTEDE OMRÅDER I SAMARBEJDE MED PRIVATE 
   OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER - VI SKABER
   UDSIGT TIL INDSIGT GENNEM VORE BASISKURSER, 
   ØKONOMISTYRINGSKURSER, IT-KURSER OG VORE    >> KURSER 
     ANDRE KURSER - VELKOMMEN!    >> PRISER/KURSER  
         
  BASIS KURSER      
     PÅ VORE BASIS KURSER GIVES DER EN GENNEMGANG
   AF DE GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER OG METODER
   SOM ER NØDVENDIGE FOR AT ARBEJDE MED  
   REGNSKABER, BUDGETTER OG ANALYSER MV.
  
   EFTER KURSET ER DELTAGERNE ISTAND TIL AT   >> BASISKURSER
   FORSTÅ OG ARBEJDE MED DISSE TEKNIKKER...   >> PRISER/KURSER
         
 ØKONOMISTYRINGSKURSER
     COUNT-it UDBYDER KURSER INDENFOR DEN 
   SAMLEDE ØKONOMIFUNKTION DVS KURSER FRA
   PLAN- OG BUDGETSYSTEMER, ACTIVITY BASED
   COSTING, ØKONOMISKE REGISTRERINGER TIL
   KURSER I RISIKO & ØKONOMISK BEREDSKAB
   VORE KURSER KAN DU SE PÅ KURSUSOVERSIGTEN 
   HERUDOVER TILBYDER VI OGSÅ FIRMAKURSER   >> ØKONOMISTYRING
   MÅLRETTET INDIVIDUELT TIL VIRKSOMHEDEN   >> PRISER/KURSER
  IT - KURSER
     VI UDBYDER KURSER SOM INTRODUCERER
   DELTAGERNE TIL SAP/3, VERDENS MEST UDBREDTE
   ICT SYSTEM, KURSER DER INDFØRER DELTAGERNE 
   I PROGRAMMERING VIA HTML OG KURSER HVIS
   FORMÅL ER AT SKABE BAGGRUNDEN FOR AT 
   ARBEJDE MED ETABLERING AF WEB SITES FRA 
   UDARBEJDELSEN AF DISSE TIL ENDELIG OPLOAD 
   TIL SERVEREN. HERUDOVER TILBYDER VI KURSER    >> IT-KURSER
   INDENFOR MICROSOFTS OFFICE PROGRAMMER.    >> PRISER/KURSER
  ANDRE KURSER
       VORE ØVRIGE KURSER OMFATTER KURSER INDENFOR     
     ÅRSREGNSKABET - DETS UDARBEJDELSE, INDHOLD    
     OG ANVENDELSE, KURSER INDENFOR CSR, MILJØ-    
     OG VIDENRAPPORTERING SAMT KURSER DER SIGTER    
     PÅ AT GIVE DELTAGERNE EN SOLID VIDEN OM    
     METODER I REGNSKABSANALYSEN, SÅLEDES AT    
     DELTAGERNE SELVSTÆNDIGT KAN ARBEJDE MED DISSE.    
       >> ANDRE KURSER   
     ALLE VORE KURSER KOMBINERER TEORI MED PRAKSIS!   >> PRISER/KURSER  
         
         
         
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO :: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
         
      OP  Δ