• COUNT-it      
     COUNT-it  BESKÆFTIGER SIG MED UDBUD AF KURSER  KURSUSUDBUD
   INDENFOR ØKONOMISTYRING OG TILGRÆNSENDE  ØKONOMISK STYRING
   OMRÅDER SOM CSR, KVALITET OG MILJØRAPPORTERING
 
   COUNT-it UDBYDER VIRKSOMHEDSRETTEDE, REKVIREREDE 
   KURSER TIL PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER 
   MED UDGANGSPUNKT I EN PROFESSIONEL INDGANG TIL
   ORGANISATIONENS  BEHOV KOBLET MED VORE KOMPETENCER
 
   VORE VÆRDIER BYGGER PÅ PROFESSIONALISME I DEN           PROFESSIONALISME 
   SAMLEDE UDVIKLING OG GENNEMFØRELSE AF VORE KURSER 
   PÅ BÆREDYGTIGHED SOM VI ANSER FOR AT VÆRE EN        
   NØGLEVÆRDI - OGSÅ I FORBINDELSE MED KURSUSVIRKSOMHED 
   PÅ RESPEKT FOR DEN ENKELTE OG DE LÆRINGSPROCESSER                   RESPEKT 
   VI ARBEJDER MED 
 
   VORE KURSER ER FLEKSIBLE, DE KAN TILPASSES DEN ENKELTE  
   VIRKSOMHEDS BEHOV.                   FLEKSIBILITET 
       
     KURSERNE KAN GENNEMFØRES PÅ DANSK ELLER ENGELSK           DANSK ELLER ENGELSK   
       
     ALLE VORE KURSER ER DOKUMENTEREDE               DOKUMENTEREDE   
       
         
    • HVAD VIL VI ?

   VORES MÅLSÆTNING ER AT UDBYDE OG GENNEMFØRE 
   KURSER INDENFOR ØKONOMISTYRING, DER AF VORE KUNDER 
   BLIVER VURDERET SOM KUNDENS VÆSENTLIGSTE KILDE TIL  
   EKSTERN VIDEN OG LÆRING           KILDE TIL VIDEN & LÆRING 
 
   VORES MÅLSÆTNING ER AT GENNEMFØRE DETTE UD FRA 
   EN BÆREDYGTIG FILOSOFI, HVOR MILJØ-, OG NATURHENSYN
   ER VIGTIGE KRITERIER VED UDVIKLING OG GENNEMFØRELSE   
   AF VORE KURSER                BÆREDYGTIGHED 
 
     VORES MÅLSÆTNING ER AT DE MENNESKER DER DELTAGER     
     PÅ VORE KURSER, FÅR ET BÅDE PRAKTISK OG TEORETISK     
     UDBYTTE AF AT DELTAGE OG AT MAN SAMTIDIG EFTER KURSET    
     OPLEVER  AT MAN ER BEDRE KLÆDT PÅ TIL AT VARETAGE    
     SIN JOBFUNKTION.              PRAKSIS OG TEORI   
       
     DET ER VORES MÅLSÆTNING AF VIDEN OG LÆRING SKAL VÆRE     
     BÅDE SJOVT OG UDFORDRENDE FOR DEN ENKELTE          SJOVT OG UDFORDRENDE   
         
       • KONTAKT OPLYSNINGER      
       COUNT-it     
     FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO    
     TELEFON: (+45) 21 80 64 88     
     EMAIL: INFO@S-E-S.DK     
     WEB: WWW.S-E-S.DK/COUNT-IT.HTM     
     CVR: 18 85 02 06     
     BANK: NORDEA A/S     
   DIREKTØR: LARS VEDSØ  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO :: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
     OP  Δ